Nederland is extreem links.

Ik stoor mij al jaren aan het feit dat Nederland een door en door links land is. Slinks is. Want links activisme zit in onze hele maatschappij verankerd. De leraren op scholen zijn veelal links, de media is uiteraard ontzettend links, maar ook bijvoorbeeld een organisatie als de AIVD is extreem links en dat baart me zorgen.

Waarom is de AIVD extreem links? Vrij simpel. Ze hanteren voor links extremisme een andere definitie dan voor rechts extremisme. Meten met 2 maten dus en dat vind ik voor een overheidsinstantie als de AIVD extreem. Uiteraard zal de linkse media er niet over vallen dat er met andere maten wordt gemeten, want het is bij linkse mensen altijd zo: 2 handen op 1 buik. Dus kan de AIVD zonder tegenwind met 2 maten meten. Een zeer kwalijke en gevaarlijke zaak.

In de publicatie: “Links activisme en extremisme, divers en diffuus, wisselvallig en wispelturig'” van 2-9-2013 schrijft de AIVD het volgende:

“De AIVD hecht eraan om een scherp onderscheid te maken tussen enerzijds activisten, die in hun acties – hoe hinderlijk die ook kunnen zijn – binnen de grenzen van de wet blijven, en anderzijds extremisten. Er is sprake van extremisme wanneer het uiterste wordt nagestreefd of aanvaardbaar wordt geacht en daarbij de kaders van de democratische rechtsorde worden over schreden. Beperkingen die de wet en of de democratische rechtsorde opleggen worden als niet-bindend beschouwd en bewust
gepasseerd.”

Kortom iedereen die zich aan de wet houdt is activist en de extremisten lappen de wetten en regels aan hun laars. Echter hanteert de AIVD op hun website voor extreem rechts een hele andere definitie, namelijk:

“De AIVD spreekt van rechts-extremisme als aan definitie van extremisme wordt voldaan en daarbij een of meer van de volgende denkbeelden centraal staan:

  • vreemdelingenhaat
  • haat jegens vreemde (cultuur)elementen
  • ultranationalisme”

Niets over het aan de wet houden of niet, nee, een naar de mening van de AIVD verkeerd denkbeeld, is al voldoende om in het extreem rechtse hokje te worden geplaatst. Simpel gezegd, iedereen die islam kritisch is of vaderlandslievend, is extreem rechts.

DAT IS METEN MET 2 MATEN VAN DE BOVENSTE PLANK! En een uiterst kwalijke zaak. Zo is het natuurlijk een oneerlijke wedstrijd, want ook de linkse rechters knijpen bij het overtreden vd wet door extreem links nog wel eens een oogje dicht, maar kijk uit dat jij je niet kritisch over de islam uit, want dan ben je in dit land vogelvrij. Dat blijkt wel uit het feit dat Geert Wilders nu al 16 jaren in gevangenschap moet leven vanwege zijn kritiek op de islam. De dagelijkse bedreigingen aan zijn adres vormen zelden de basis voor veroordelingen van mensen. Dus mijn conclusie is dan ook, dat dit land het accepteert. Waarom? Omdat dit land overwegend extreem links is. En dan hanteer ik de volgende definitie voor extreem links. Iedereen die de achterlijke definitie van de AIVD aanhangt is extreem links. Heel nederland dus. Wat een kut land.

Beoordeel @Geepstar